Entry: Slovo 10.2.06Dve leti sem kot kaplan v Kranju doživljal, kako lepa je naša vera, kako veliki so kranjski farni zavetniki sveti Kancijani in kako dobri ste kranjski farani. Za to sem hvaležen najprej g. prelatu Stanetu Zidarju, župniku in dekanu, predanemu pastirju Božjega ljudstva v gorenjski prestolnici. S hvaležnostjo priporočam Božji dobroti vse vas, ki smo skupaj živeli in delali: gospodinjo Ivanko, sestri Akvino in Florijano, go. Angelo, ministrante in pevce, katehistinje in animatorje, veroučence in njihove družine, mlade in odraščajoče, može in žene, ostarele in bolne.

Naj vedno raste naša ljubezen do Gospoda Jezusa in naša medsebojna povezanost v eni Gospodovi Cerkvi!

Vaš Tomaž M aras
P.S. Moj e-naslov je: ime.priimek@gmail.com - namesto ime.priimek je seveda treba vpisati t o m a z . m a r a s, česar sam nisem izpisal, ker drugače posebni programi baje najdejo e-naslov in tja pošiljajo nezaželjeno pošto...

   0 comments

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments